menu dblex
grundregel
substantiv
princip
norm
filosofi
fundament
huvudprincip
huvudregel
Se även
grundregler

Alla synonymer går att klicka på.