menu dblex
knagglig
adjektiv
ojämn
skrovlig
oländig
gropig
stenig
knölig
stötig
grov
kantig
besvärlig
krånglig
eländig
hackig
haltande
motig
Se även
knaggligt

Alla synonymer går att klicka på.