menu dblex
gropig
adjektiv
ojämn
knagglig
skrovlig
kullrig
oländig
bucklig
hoppig
upprörd
hålig
sönderkörd
uppkörd

Alla synonymer går att klicka på.