menu dblex
stenig
adjektiv
oländig
knagglig
ojämn
stenbunden
besvärlig
mödosam
snårig

Alla synonymer går att klicka på.