menu dblex
inkludera
verb
inbegripa
medräkna
inberäkna
innefatta
ta med
omfatta
medta
subsumera
medtaga
Se även
inkluderas

Alla synonymer går att klicka på.