menu dblex
subsumera
verb
inbegripa
inkludera
innefatta
sammanfatta
inordna

Alla synonymer går att klicka på.