menu dblex
medta
verb
medföra
medräkna
inbegripa
ta med
inkludera
innesluta
inräkna
ta med i räkningen
Se även
medtaga
medtas

Alla synonymer går att klicka på.