menu dblex
i tur och ordning
adverb
växelvis
turvis
ömsevis
successivt

Alla synonymer går att klicka på.