menu dblex
successivt
adverb
småningom
gradvis
stegvis
i tur och ordning

Alla synonymer går att klicka på.