menu dblex
turvis
adverb
växelvis
i rotation
i tur och ordning
omväxlande

Alla synonymer går att klicka på.