menu dblex
göra om
verb
omdana
ombilda
omskapa
restaurera
omarbeta

Alla synonymer går att klicka på.