menu dblex
omarbeta
verb
ändra
revidera
arbeta om
omstuva
ombilda
överarbeta
förbättra
göra om
bearbeta
omstöpa

Alla synonymer går att klicka på.