menu dblex
omstuva
verb
ändra
stuva om
omarbeta
göra om
arbeta om
bearbeta
anpassa
redigera
redigera om

Alla synonymer går att klicka på.