menu dblex
frätning
substantiv
rost
korrosion
angrepp

Alla synonymer går att klicka på.