menu dblex
korrosion
substantiv
frätning
rost
rostning
ärgning
rostangrepp
Relaterade ord
angrepp
nötning

Alla synonymer går att klicka på.