menu dblex
rost
substantiv
ärg
patina
beläggning
oxidering
frätning
korrosion
järnoxid
tidens tand
I sammansättning
gravrost
rostbildning
rostfläckar
rostsvampar
rost
substantiv
halster
galler
grill
rist
kolskrank

Alla synonymer går att klicka på.