menu dblex
farväg
substantiv
väg
landsväg
trafikled
körväg
stråkväg
farled
huvudväg

Alla synonymer går att klicka på.