menu dblex
förkonstlad
adjektiv
tillgjord
affekterad
manierad
cirklad
artificiell
chosig
preciös

Alla synonymer går att klicka på.