menu dblex
manierad
adjektiv
förkonstlad
tillgjord
affekterad
sökt
chosig
artificiell
onaturlig
konstlad
cirklad
Alternativ stavning
maniererad

Alla synonymer går att klicka på.