menu dblex
chosig
adjektiv
tillgjord
förkonstlad
manierad
affekterad
sökt
onaturlig
konstlad
fjantig
maniererad
fjäskig

Alla synonymer går att klicka på.