menu dblex
fördämning
substantiv
damm
vall
bank
dämme
hamnarm
pir
vågbrytare
dammbyggnad
jordbank

Alla synonymer går att klicka på.