menu dblex
hamnarm
substantiv
vågbrytare
pir
fördämning
molo
skeppsbro
kaj
landningsbrygga

Alla synonymer går att klicka på.