menu dblex
jordbank
substantiv
fördämning

Alla synonymer går att klicka på.