menu dblex
detsamma
pronomen
egalt
sak samma
dito
sammalunda
Se även
densamma
densamme
I uttryck
det gör detsamma
detsamma som
göra detsamma
med detsamma
vara detsamma som

Alla synonymer går att klicka på.