menu dblex
sammalunda
adverb
sammaledes
likaledes
dito
likaså
detsamma

Alla synonymer går att klicka på.