menu dblex
densamme
pronomen
samma
identisk
högstdensamme
Se även
densamma
detsamma
I uttryck
alltid densamme

Alla synonymer går att klicka på.