menu dblex
destinera
verb
avsända
detachera
bestämma
Se även
destineras
I uttryck
destinera till

Alla synonymer går att klicka på.