menu dblex
destineras
verb
Se även
destinera

Alla synonymer går att klicka på.