menu dblex
deklamationer
substantiv
utgjutelser
haranger
tomma fraser
Se även
deklamation

Alla synonymer går att klicka på.