menu dblex
deklamation
substantiv
recitation
föredrag
framsägning
uppläsning
diktion
välläsning
svammel
frasmakeri
tomma fraser
haranger
utgjutelser
Se även
deklamationer

Alla synonymer går att klicka på.