menu dblex
utgjutelser
substantiv
tirad
ramsa
svada
Se även
utgjutelse

Alla synonymer går att klicka på.