menu dblex
tirad
substantiv
ramsa
ordsvall
harang
svada
fras
uppräkning
utgjutelser
utgjutelse
ordflöde
klagan
jeremiad
klagolåt
knot
lamentation
orerande
Se även
tirader

Alla synonymer går att klicka på.