menu dblex
benämning
substantiv
beteckning
titel
namn
rubrik
överskrift
epitet
term
ord
denomination
signum
bestämning
nomenklatur
Se även
benämningar

Alla synonymer går att klicka på.