menu dblex
epitet
substantiv
benämning
beteckning
titel
bestämning
binamn
tillnamn
öknamn
attribut

Alla synonymer går att klicka på.