menu dblex
term
substantiv
fackord
uttryck
ord
beteckning
benämning
begrepp
fackuttryck
storhet
faktor
tal
matematisk storhet
bad
Se även
termer

Alla synonymer går att klicka på.