menu dblex
behörighet
substantiv
befogenhet
rätt
bemyndigande
rättighet
auktorisation
kompetens
fog
legitimation
fullmakt
licens
kvalifikation

Alla synonymer går att klicka på.