menu dblex
auktorisation
substantiv
befogenhet
tillstånd
behörighet
bemyndigande
legitimation
godkännande
oktroj
kompetensförklaring
stadfästning

Alla synonymer går att klicka på.