menu dblex
kompetens
substantiv
behörighet
kvalifikation
befogenhet
rätt
kapacitet
förmåga
duglighet
skicklighet
merit
sakkunskap

Alla synonymer går att klicka på.