menu dblex
avfattning
substantiv
utformning
form
uppsättning
konception
version
lydelse
uppteckning
variant
redaktion
formulering
ordalydelse

Alla synonymer går att klicka på.