menu dblex
lydelse
substantiv
ordalydelse
formulering
avfattning
form
ordalag
version
framställning
I uttryck
ha viss lydelse

Alla synonymer går att klicka på.