menu dblex
uppteckning
substantiv
avfattning
version
variant
anteckning
berättelse
notat
redogörelse
nedskrift
skriftligt vittnesbörd
tolkning

Alla synonymer går att klicka på.