menu dblex
arbeta om
verb
ändra
omarbeta
omstuva
göra om
retuschera
förbättra
aktualisera

Alla synonymer går att klicka på.