menu dblex
anfrätt
adjektiv
rostig
angripen
anlupen
korroderad
besmittad
rutten
ihålig
tärd

Alla synonymer går att klicka på.