menu dblex
rostig
adjektiv
anfrätt
anlupen
korroderad
angripen
ferruginös
roströd
hes
belagd
skrovlig

Alla synonymer går att klicka på.