menu dblex
besmittad
adjektiv
anstucken
angripen
infekterad
anfrätt
oren
behäftad med

Alla synonymer går att klicka på.