menu dblex
överhöghet
substantiv
herravälde
suveränitet
hegemoni
höghet
supremati
välde
primat
rang

Alla synonymer går att klicka på.