menu dblex
primat
substantiv
överhöghet
företräde

Alla synonymer går att klicka på.