menu dblex
4pass
8visering
10påteckning
15inresetillstånd
18genomresetillstånd