menu dblex
3bas
4boss
chef
gejd
själ
5guide
herde
herre
huvud
ränna
6faktor
förare
förman
kapten
koryfé
preses
regent
schejk
7ciceron
hövding
ledarna
manager
passage
8anförare
arrangör
direktör
dirigent
elledare
huvudman
härskare
ledskena
promotor
9disponent
fältherre
konduktor
laxtrappa
ledsagare
principal
producent
styresman
vägvisare
överhuvud
10driftschef
drivfjäder
färdledare
företagare
förvaltare
instruktör
kommendant
ledarskruv
ledarstick
metalltråd
ordförande
tongivande
övervakare
11banerförare
befälhavare
fabrikschef
föregångare
kontorschef
protagonist
12föreståndare
spetsartikel
13administrator
administratör
uppsyningsman
14avdelningschef
företagsledare
förgrundsfigur
tillsyningsman
15tidningsartikel