menu dblex
2
3låg
4elak
grav
grov
ofin
slät
snöd
usel
5banal
enkel
fräck
futil
gemen
infam
krass
menig
oskön
oädel
plump
ringa
6billig
futtig
lumpen
nedrig
oprydd
sträng
vanlig
vulgär
ynklig
ömklig
7blygsam
halvdan
lågsint
obildad
ohyfsad
skamlig
skamlös
skurril
smaklös
småsint
taktlös
tarvlig
torftig
trivial
8föraktad
konstlös
lågättad
primitiv
skändlig
stötande
9alldaglig
avskyvärd
föraktlig
inhonnett
okonstlad
plebejisk
svinaktig
trasgrann
vardaglig
10grovhuggen
grovkornig
oridderlig
pöbelaktig
11anspråkslös
förnedrande
lågtstående
ouppfostrad
vanhedrande